ÚVOD

 

Skúsenosti z liečby rozmanitých ochorení ukazujú, že spôsob nájdenia pravej príčiny je omnoho efektívnejší pri liečbe ako liečenie priamo poškodeného orgánu.  Ak  liečime konkrétny  neduh akokoľvek, keď nie je odstránený dôvod, ochorenie sa vyvíja stále ďalej a  fyzické postihnutie sa môže sťahovať  z jedného orgánu na druhý.

 

V ľudskom poli vznikajú deformácie často mnoho rokov  predtým, než sa prejavia na fyzickej úrovni. Myšlienky, emócie, chovanie, ktoré sa dostávajú do konfliktu s vesmírom, vedú k deformáciám štruktúr poľa. To znamená, že cestou k ľudskému zdraviu je odstránenie  príčin vyvolávajúcich tieto deformácie. Každý záporný čin, myšlienka, alebo emócia vytvárajú v informačných energetických vrstvách ľudského poľa akési deformácie, ich  odstránením nakoniec vedie k harmonizácii štruktúr poľa a fyzického stavu človeka.

Dalo by sa teda povedať, že choroby, úrazy, rôzne životné  nepríjemnosti, alebo rozpad osobnosti, charakteru a psychiky sú len rôzne následky predošlého prežívania.

 

V tejto práci som sa zamerala na ochorenia hrubého a tenkého čreva a snažím sa poukázať na rôzne pohľady a dôsledky ochorenia – myseľ, karma, čakry a traumy prežité v živote. Hlavne však podobnosti v prežívaní viacerých klientov s rovnakým ochorením, ktoré vyplynuli z regresnej terapie.


 

obsah