1. Autoimunitná choroba

Autoimunitná choroba/ochorenie alebo autoimúnna choroba alebo imunopatia je kolektívne označenie pre ochorenia, pri ktorých je imunitný systém nadmerne aktívny v rozpoznávaní a ničení a napáda niektoré štruktúry vlastného tela, napr. niektoré bunky normálne zabezpečujúce obranu organizmu proti infekcii a poškodeniu začnú nekontrolovateľne napádať a ničiť iné bunky v tele. Medzi autoimúnné ochorenia patri aj celiakia a crohnova choroba, ale aj cukrovka, skleróza multiplex a iné.

 

1.1.            Čo sú autoimunitné ochorenia?

Pri autoimunitnom ochorení sa imunitný systém nestavia proti vonkajším nepriateľom, ako napríklad baktériám pri infekcii, ale proti vlastným orgánom alebo tkanivám.

Ak je pôvodca choroby podobný určitým telesným bunkám, imunitný systém vytvára protilátky, ktoré s nežiaducim votrelcom bojujú. Zároveň sa však zamerajú na vlastné bunky a začínajú fatálnym spôsobom ničiť aj tie.

Postihujú 5 – 7 % populácie, čím sa zaraďujú medzi závažnú skupinu chorôb. Ochorejú na ne najmä mladí ľudia a častejšie ženy v reprodukčnom období. Môžu sa začínať v detskom veku i vo veku pokročilom.

Počas praxe som sa stretla len so ženami trpiacimi na tieto ochorenia, preto sa potvrdzuje, že ním trpia väčšinou ženy. U obidvoch ochorení sa potvrdila súvislosť s problémami vo vzťahu a to buď prílišná závislosť na partnerovi, alebo potlačenie vlastného Ja na úkor partnera. Teda napádanie vlastného Ja.   Taktiež sa ukázalo neprijatie celkového Ja a pocit viny, za určite stránky osobnosti – odmietanie ich, resp. ničenie.


 obsah