1. CELIAKIA  

Celiakia je z medicínskeho pohľadu vrodené autoimunitné ochorenieTo znamená, že je to geneticky podmienené ochorenie. Človek sa s celiakiou rodí, prejaviť sa však môže kedykoľvek. Toto ochorenie sa z medicínskeho pohľadu nedá vyliečiť = doživotná choroba, jediným možným spôsobom liečby je bezlepková diéta. Chronické postihnutie sliznice tenkého čreva spôsobené precitlivenosťou na lepok, ktorý sa nachádza na povrchu obilnín (pšenica, jačmeň, ovos)..

  Za najškodlivejšiu bielkovinu pri vzniku celiakie sa považuje gliadin. Je to časť bielkoviny, ktorá sa dá z  gluténu (lepku) alkoholom extrahovať.  

U človeka s ochorením na celiakiu jeho imunitný systém útočí aj na vlastné antigény. Antigény môžu byť  cudzorodé látky.  V prípade, že  sa takýto antigén dostane do ľudského tela, naruší jeho rovnováhu. Zdravý ľudský organizmus reaguje na prítomnosť antigénu tým, že sa ho snaží         vypudiť von z tela, alebo zničiť. Každý človek má však aj antigény, ktoré sú  mu vlastné. Proti nim zdravý imunitný systém neútočí, lebo sú mu nápomocné.

Problém  s celiakiou vznikol pravdepodobne už pri neolitickej revolúcii. Vtedy sa ľudia začali postupne usádzať a pestovať obilniny.          Niektorí z nich znášali jedlá z obilnín veľmi zle, mnoho ich aj  zomieralo. Je pravdepodobné, že ich tenké črevo nebolo zvyknuté na novú potravu. Po konzumácii potraviny s obsahom gluténu  došlo k vyhladzovaniu klkov a k vzniku celiakie. Posolstvo prapredkov tak zmenilo genetickú informáciu (=dedičné znaky), súvisiacu s funkciou tenkého čreva. Následkom zlej genetickej informácie zlyhávajú kontrolné mechanizmy a dôjde k chrleniu protilátok imunitným systémom, aj proti vlastným antigénom - to je základ každého autoimunitného ochorenia. Obzvlášť bombarduje protilátkami transglutaminázu = enzým štiepiaci lepok. Okrem toho sa v tenkom čreve začnú produkovať látky vyvolávajúce zápal sliznice tenkého čreva. Zápal spôsobí vyhladenie klkov v čreve (povrch tenkého čreva sa zmenší). Ak sa celiakia dlhodobo nelieči, telo sa vyčerpáva, je oslabnuté, postupne mu vypovedajú orgány, až môže nastať celkový kolaps.

Z pohľadu iného ako medicínskeho, problémy s tenkým črevom poukazujú na to, že človek príliš zabŕdol do analýzy, že sa zaoberá príliš veľkým množstvom detailov, kritiky a množstvom nedôležitostí. Takisto tenké črevo súvisí s intelektom, spracováva látkové dojmy a mozog spracováva tie nelátkové – duševné dojmy zo sveta. Ľudia s problémami s tenkým črevom by si mali uvedomiť čo je pre nich  naozaj dôležité a zaoberať sa len tým. Rovnako  odstrániť prílišné kritické správanie, ktoré pri celiakii je mnohokrát  obrátene voči  sebe. Pri celiakii sa dá hovoriť aj    o neschopnosti prijať nové myšlienky, nové smery.

1.1.            Príznaky ochorenia

 

           Rozsah postihnutia tenkého čreva môže byť rôzny a preto sú aj         príznaky ochorenia rôzne. Hnačky so zapáchajúcou šedou stolicou s nestráveným tukom, zvracanie, úbytok hmotnosti a celková slabosť môžu byť prvými príznakmi ochorenia. U niektorých chorých je postihnutá len začiatočná časť tenkého čreva, v ktorej sa vstrebáva železo a ochorenie sa prejaví len málokrvnosťou(anémiou).

         Nedostatok železa na duchovnej úrovni môže súvisieť s postojom „áno, ale...“ Pocit vlastnej nedostatočnosti a strach zo života. Počas regresnej terapie pri prenatálnej technike sa ukázalo vo viacerých prípadoch nechuť narodiť sa ešte, alebo práve sem. Hnačky taktiež poukazujú na strach, odmietanie a chuť utiecť, no aj zbaviť sa niečoho rýchlo, skôr ako to spracujem, strávim aj na psychickej úrovni.   


         Pri ďalšom nepoznanom priebehu ochorenia sa prejavujú aj ďalšie príznaky vyvolané nedostatkom dôležitých vitamínov a minerálov. Zníženie vstrebávania vápnika má za následok možnú osteoporózu, osteomaláciu, alebo syndróm zvýšenej nervosvalovej dráždivosti. Pri zvýšenej nervosvalovej dráždivosti môžeme pozorovať nápadnú zmenu chovania, časté prejavy negativistické, mrzuté ale aj depresie. Všetky tieto ochorenia sú spojené s nedostatkom ukladania minerálov, hlavne vápnika do kostí. Pokiaľ sa znížené vstrebávanie prejaví ako nedostatok vitamínov tzv. hypovitaminóza, alebo avitaminóza vzniká naozaj široká paleta príznakov postihujúcich rôzne systémy v organizme človeka.

 

Osteoporóza poukazuje na pocit, že nikde v živote nemám oporu. Počas praxe 60% klientiek s  ochorením celiakia poukazovali v detstve, ale aj v dospelosti na pocity zrady najbližším okolím, pocity osamelosti, ale aj nelásky. Udalosti s týmto podtextom našli aj v minulých životoch.

Pri osteomalácii môžeme hovoriť o zlosti a frustrácie z vlastnej podstaty života. Pocit nedôležitosti, resp. nepotrebnosti. 

Do akej miery necháme zájsť vlastný vzťah k životu a neriešime tieto postoje do takej miery sa môže zlepšiť, alebo zhoršiť priebeh ochorenia.

Precitlivenosť na lepok sa môže prejaviť aj kožnými príznakmi, najčastejšie začervenaním a pálením  vonkajšieho  povrchu  končatín  (najmä v oblasti lakťov a kolien). Porucha vstrebávania látok v tenkom čreve môže zapríčiniť stratu chuti do jedla a tým aj zastavenie váhového prírastku. Úbytok na váhe je najviac viditeľný na končatinách, ktoré sú tenké. Bruško je vypuklé a roztiahnuté v dôsledku nadmerného črevného obsahu.

 Okrem  týchto  typických   prejavov   sa  často    stretávame  u  detí   s netypickými   formami  celiakie,  najmä  u  batoliat,  detí   predškolského a školského veku. Deti mávajú poruchy rastu.

 Porucha rastu  na nevedomej úrovni tiež môže poukazovať na nechuť žiť, rásť a prospievať.

Taktiež sa vyskytujú nervové prejavy ako je napr. migréna, ktorá  z duchovného pohľadu  poukazuje na pocit byť obeťou manipulácie.

Počas praxe 90% klientiek s ochorením celiakia poukazovali na pocit  prílišného  prispôsobovania sa buď partnerovi, alebo aj rodinným príslušníkom. Počas terapie sa našli udalosti v detstve, kde došlo k prispôsobovaniu sa  na základe manipulácie.   

 

Príklad z praxe:  mladšia sestra vedela, že keď zaplače, mama ma vždy prinúti, aby som ustúpila. Musela som jej dať všetko čo chcela a keď som jej nedala mama sa hnevala na mňa. Potom som mala pocit viny a nedôležitosti. Cítila som sa menejcenná.   V neskoršom živote sa to prejavovalo okrem zdravotných problémov silnou fixáciou na potrebu dokázať vlastnú dôležitosť napr. v práci. Ale aj psychickou nevyrovnanosťou a častému podliehaniu hnevu a prílišnej kritike voči sebe. 

V tradičnej čínskej medicíne je tenké črevo párový orgán so srdcom. Srdce je stredom našej existencie, príbytkom našich pocitov, východiskovým bodom lásky.  Pri priebehu terapie sa často ukazovali udalosti kde klientky poukazovali na pocit nedostatku lásky. Buď boli vo vzťahoch, ktoré ich citovo nenapĺňali, alebo vyslovene zraňovali. Na začiatku vzťahu akoby postavili svojich partnerov na vyšší piedestál dôležitosti ako sú samé.

Tenké črevo ovplyvňuje tretia čakra, ktorá je  umiestnená v mieste solárneho plexusu, je centrom individuality človeka. Individualizácia vedomia sa vyvíja popri zaistení princípu prežitia a zachovania druhu. Vedie k pocitu jedinečnosti a svojbytnosti. Tretia čakra je centrum, v ktorom sa vedomie individualizuje. Je strediskom osobnej energie a vzniku vôle. Budí túžbu po sebauplatnení, sebaurčení a osobnej sile. Pripravuje človeka na výzvy, ktoré mu prináša život. Centrum tretej čakry môže byť mimoriadne silné a je späté s osobnou charizmou.  Tretia čakra aj ovplyvňuje vzťah k okoliu. Podľa otvorenosti a funkčnosti tretej čakry sa osoba prejavuje navonok, ale ovplyvňuje to aj funkčnosť orgánov a v tomto prípade tenké črevo.

V praxi sa to prejavilo v prípadoch ochorenia celiakia buď snaha uzavrieť sa a nedávať najavo svoje city a potreby /úplná prispôsobivosť až apatia/, alebo prílišnou dravosť voči okoliu, prejavy agresivity.

Príklad s praxe: klientka si nevedela vytvoriť priateľské vzťahy s okolím, nevedela sa otvoriť a prejavovala navonok iba svoju intelektuálnu časť, nie emocionálnu, ak tak len nespokojnosť. Okolie ju začalo považovať za prísnu a vyhýbalo sa jej.

Pri ochorení s celiakiou sa ukázala častá silnejšia intuícia, ale nechuť vidieť viac. Odmietanie svojej individuality a prispôsobeniu sa novým možnostiam, hlavne keď okolie to vnímalo inak. Taktiež naplno prežívanie života tu a teraz snaha uniknúť aspoň časťou z vlastného tela, to sa navonok prejavovalo ako častá únava. 


 

 obsah