Výcvik regresnej terapie je súbor techník ,ktoré pomáhajú spracovať traumy , zmeniť postoje , vzťahy .

 Ich princípom je ísť k príčine vzniku problému a uvoľniť tam vzniknuté napätie na tele,v mysli, postoji. 

Tým dochádza k zlepšeniu v súčasnosti. 

Poznáme techniky, ktoré sú orientované na daný problém napr. technika vzťahy, 

alebo na daný čas vzniku problému napr. detstvo. 

Všetky regresné  techniky sú vychádzajúce z techniky základnej. 

Pre zaujímavosť zo základnej techniky a riešenia "postulátov",

 alebo maladaptívnych schém vychádza aj technika pod názvom RUŠ. 

Regresné techniky sú súčasťou kurzov ktoré ponúkam. 

Používajú sa ako techniky na riešenie problémov a aj osobný rozvoj . 

 

 

 Vzťahy, Prenatál, Dets  tvo     

+ rodinné figúrkové konštelácie

 

 Základná technika 

 

 

 

Prihlásiť sa môžete mailom: kontakt@milara.sk, 

alebo telefonicky: 0905520365

 

 


Kontakt

PhDr.Milada Ragasová

Generála Milana Rastislava Štefánika 43, Malacky , kraj Bratislava www.milara.skt -mobile: 0902460414, o2: 0905520365