1. regresná terapia

 

Slovo regres vo všeobecnosti znamená návrat, ústup, postih, náhrada, právo na náhradu; v logike postup od zvláštneho ku všeobecnému, od účinku k príčine. Teda v regresnej terapii sa hľadá príčina problému tým, že sa vraciame späť do minulých udalosti. Prežité traumy nás ovplyvňujú pri ďalšom živote a našom prežívaní, ale aj pri rozhodovaní a konaní. Môže sa to prejavovať na úrovni tela, teda zdravotné problémy od alergii, problémov s trávením až po bolesti chrbta, ale aj na úrovni psychiky strachy, fóbie, neurčite poruchy až po depresie, tiež ako nevhodné modely správania, neschopnosť sa koncentrovať a podobne. Keďže mnohé traumy mohli byť zažité v období, ktoré si nevieme vybaviť vedome, alebo sme mali v tom čase zúžené vedomie, nevieme tento problém efektívne riešiť. Regresná terapia nám dáva možnosť znova si prejsť udalosti vzniku tráum a efektívnejšie riešiť problémy v súčasnosti. Spracovaním problémov, ktoré nás trápia môžeme spoznávať sami seba a lepšie isť po cestách ďalších poznaní. Regresná terapia nám dáva možnosť spracovať problémy z nedávnej minulosti, z detstva, prenatálneho obdobia a prax ukázala, že sa môžeme vracať aj ďalej do „minulých životov“.

Sú rôzne metódy regresnej terapie. Regresná – reinkarnačná terapia  podľa J.E.Sigdella a B.Jameisona, ktorou sa ide do minulých udalosti so sprievodcom a hľadá sa náhodná udalosť s jeho pomocou. Koniec terapie sa vníma ako očisťujúci svetelný zážitok. Ďalšou metódou je hlbinná regresná terapia, ktorej  autorom je Andrej Dragomirecky avšak vychádza z dianetiky Lafayetta Ronalda Hubbarda. Na Slovensku jeho žiakom a mojim učiteľom je Ing. Patrik Balint, ktorý metódu rozšíril o ďalšie techniky. Pomocou týchto techník je účelnejšie riešiť niektoré opakujúce sa problémy, cielene sa vrátiť do určitých období napr. prenatál, detstvo, ale dajú sa použiť aj pri ľuďoch  pod vplyvom liekov, ktoré súvisia s ich vybavovaním (napr. antidepresíva). Táto metóda je nehypnotická a nedirektívna, vychádza z poznania súvislosti medzi nevedomím, podvedomím  a vedomím.

 

Počas svojej praxe som prišla k názoru, že väčšina zdravotných problémov a ochorení súvisí s trávením a tráviacim traktom, nedostatočnou vstrebateľnosťou, teda s nedostatkom určitých látok v našom organizme. V prípade, že nemáme dlhodobo „dobre živené telo“ skôr či neskôr vzniknú zdravotné problémy.  Tráviace problémy úzko súvisia so psychikou. Schopnosť stráviť, alebo nestráviť určité situácie, postavenie vo svojom živote. Preto som sa vo svojej práci zamerala na ochorenia hrubého a tenkého čreva  a poukazujem na výsledky z praxe regresnej terapie.

 

obsah