1. CHOROBY HRUBÉHO A TENKÉHO ČREVA

Choroby hrubého čreva:

  • nádory
  • Crohnova choroba
  • hnačka
  • familiárna adenomatózna polypóza 

Choroby tenkého čreva:

  • ileus
  • Crohnova choroba
  • celiakia
  • Mekelove divertikuly

 

Vzhľadom k tomu, že neustále narastá počet ľudí, ktorým je diagnostikovaná celiakia a počas praxe som prišla k istým podobnostiam v prežívaní medzi klientmi s celiakiou a crohnovou chorobou zamerala som sa na výsledky z regresnej terapie práve na tieto ochorenia tráviaceho traktu. V ďalších kapitolách sú opísane uvedené ochorenia z medicínskeho pohľadu, z pohľadu duchovného resp. súvislosti so psychickou stránkou osobnosti, ale aj súvislosti s čakrami a výsledky z regresnej terapie.


 

obsah