Ako prebieha regresná terapia

 

Prvé stretnutie regresného terapeuta a klienta začína rozhovorom. Počas rozhovoru sa  rozoberajú všetky problematické témy, ale aj vzťahy, priebeh detstva a rôzne súvislosti s témami problému. Rozhovorom sa určia témy a okruhy, ktoré je možné riešiť regresnou hlbinnou psychoterapiou, určí sa ich priorita a poradie.

Po rozhovore je klient jasne oboznámený o celkovom priebehu terapie.

Na začiatku klient popíše čo, alebo kto  ho v živote trápi. Uvedomí si suvislosti s daným problémom na všetkých úrovniach svojho prežívania a popíše kde na tele to cíti.  S ohľadom na to, čo ide riešiť -vzťah, detstvo,prenatál, fyzický problém a podobne, určí sa technika regresnej terapie.  Postupne klient so zavretými očami sa vracia do udalosti kde sa cítil rovnako ako teraz. Postupne si uvedomuje  aj skryté súvislosti z podvedomia, tým dochádza k abreakcii - teda k uvoľneniu a spracovaniu problému a tým zmene postoja , vzťahov alebo skončenia bolesti.... 

Terapeut musí byť oboznámeny o prípadných liekoch a látkach, ktoré by mohli ovplyvňovať vybavovanie klienta (napr. antidepresíva).

 

Regresná terapia je nedirektívna terapia a zvyčajne robí sa pri plnom vedomí.

Niekedy v meditatívnom stave (hladina alfa), ale v prípade žiadosti možné robiť v hypnóze.  Viac o tom tu 

Klient je pohodlne usadený a pomocou asociácií sa vracia do minulých udalostí.

Terapeut mu dáva jasné povely a otázky na základe, ktorých je klient vedený len k udalostiam, ktoré súvisia s problémom, aký chce riešiť.

 Terapia priemerne trvá od jednej hodiny do cca dvoch hodín.

 

Referencie 

OBJEDNÁVKY:  0905520365, kontakt@milara.sk

 

 


Kontakt

PhDr.Milada Ragasová

Generála Milana Rastislava Štefánika 43, Malacky , kraj Bratislava www.milara.skt -mobile: 0902460414, o2: 0905520365