1. Tenké črevo

Tenké črevo je trubicovitý orgán cicavcov spájajúci žalúdok a hrubé črevo. Skladá sa z troch častí: dvanástnik, lakčník a bedrovník.

Stena tenkého čreva je pokrytá veľkým množstvom klkov a obsahuje množstvo žliaz. Má dĺžku 4 až 5 metrov a šírku 2 - 4 cm.

 

1.1.            Funkcia tenkého čreva

V tenkom čreve sa dokončuje trávenie potravy a dochádza v ňom k vstrebávaniu. Na kašovitú tráveninu, ktorá sa do tenkého čreva dostáva zo žalúdka sa v dvanástniku vylieva pankreatická šťava a žlč. Trávenie tukov sa začína až v tenkom čreve, kde žlč s tukmi vytvára emulziu, v ktorej sú tuky štiepené pankreatickými enzýmami. Z natrávených tukov a žlče sa formujú micely, v ktorých sa transportujú vitamíny D, E, K, A. Žlč neobsahuje žiadne enzýmy, ale je dôležitá, lebo podporuje rozpadávanie tukov na drobné tukové kvapôčky. Neskôr je trávenina premiešaná aj s tráviacou šťavou, ktorú vylučujú žľazy v sliznici tenkého čreva. Premiešavanie tráveniny s žlčou, tráviacou a pankreatickou šťavou zabezpečujú pohyby tenkého čreva. Tieto pohyby sú tvorené sťahom svalstva, ktorý sa pohybuje najskôr jedným a potom druhým smerom. Rovnaké pohyby, ale jedným smerom zabezpečujú pohyb tráveniny smerom do hrubého čreva.

 

1.2.            Vstrebávanie v tenkom čreve

Na vnútornom povrchu tenkého čreva sa nachádza veľké množstvo výstupkov –klkov a menších výstupkov – mikroklkov, ktoré zväčšujú resorbčnú plochu tridsaťnásobne až šesťstonásobne. Ich množstvo môže byť až 3 000 na cm².   Plocha sliznice tenkého čreva dosahuje u dospelého človeka až 10 m². Sliznica tenkého čreva vstrebáva predovšetkým veľké množstvo vody. Zo živín sa najrýchlejšie vstrebávajú monosacharidy, predovšetkým glukóza. Tuky sa vstrebávajú vďaka žlči vo forme kvapiek neutrálneho tuku, alebo po rozštiepení. Vstrebávaniu mastných kyselín napomáhajú soli žlčových kyselín obsiahnuté v žlči. Bielkoviny sa vstrebávajú po rozštiepení na oligopeptidy alebo aminokyseliny. Nerastné látky sa v priemere vstrebávajú pomalšie ako živiny. Záleží na ich rozpustnosti vo vode. Rýchlosť vstrebávania solí okrem rozpustnosti vo vode určuje aj ich chemická povaha.