1. Priebeh terapii

 

         Počas terapii som použila metódy regresnej terapie : vzťahovú, prenatálnu, detstvo a základnú. V niektorých prípadoch bola možnosť výberu terapii obmedzená vzhľadom na užívanie antidepresív. Vo väčšine prípadov ochorenia hrubého čreva bolo problematické  pre klientov si vybavovať udalosti z minulého života. Klientky trpiace na ochorenie tenkého čreva sa skôr podvedome vyhýbajú udalostiam z detstva. Taktiež v súvislosti s tým, že toto ochorenie je autoimúnne, klientky sa snažili riešiť rôzne problémy, len nie práve to ochorenie, ktorým trpeli. K tomu došlo väčšinou až nakoniec.

Napriek tomu, že si riešili „trápenia“, ktoré si vedome nespájali s ochorením (napr. vzťah) dochádzalo k zlepšeniu zdravotného stavu.

 

Pri ochorení crohnovou chorobou časť klientiek absolvovala dostatok navrhnutých terapii až k samotnému zlepšeniu psychického, ale aj fyzického stavu. Pri komunikácii po dvanástich mesiacoch sa vyjadrili, že stav zostal stabilný od zlepšenia po terapiách.

 

Ďalšia časť vzhľadom na závažnosť ochorenia nebola schopná pokračovať v terapii a tam zostali ešte pretrvávajúce zdravotné, ale aj psychické problémy i keď v menšej miere. 

 

Pri ochorení celiakia si časť klientiek riešila svoj postoj a zmysel v živote – použila som techniku prenatálnu a celkovo vzťahy s okolím, kde bola použitá terapia vzťahová. Hneď po prenatálnej technike bolo zlepšenie a väčšia radosť zo života.

 

Časť klientiek si riešila svoj neustály pocit nedostatku energie, kde po terapii je dočasné zlepšenie a následný regres s odstupom času. Tu boli použité techniky : prenatálna, základná, vzťahová, detstvo, vzťah sama so sebou .

 

Ďalšia časť klientiek podstúpila terapie na rôznych úrovniach od vzťahu so sebou, vzťah s telom, detstvo, vzťah s celiakiou, prenatálna technika, vzťahy s okolím, partnerské vzťahy, postavenie ženy vo vzťahu k mužovi. Tu došlo k zlepšeniu celkového ochorenia, ktoré sa potvrdilo aj lekárskym vyšetrením. Taktiež k zlepšeniu celkového psychického vzťahu. Samozrejme pri týchto ochoreniach je dôležité dodržiavať stravovacie návyky v súvislosti s ochorením. 

Pri ochorení na tenké črevo sa ukázalo znova odmietanie sa narodiť, počas prenatálu pocit viny za únavu matky, zmätenosť / oni sa na mňa tešia, ale aj tak si nie sú istý vzťahom/.

 

1.1.              Použité techniky počas terapií

 

1.1.1. Prenatálna technika

 

Prenatálne obdobie ovplyvňuje celý náš život, podľa toho, čo tam zažijeme a aké postoje tam nadobudneme : Pomocou terapie sa snažíme dať klientovi pohľad tak, aby zistil všetky postoje, ktoré tu zaujal a nestihol si spraviť názor – nevedel ich spracovať.

 

Prenatálna technika v regresnej terapii sa používa v praxi hlavne u klientov ktorí, akoby hľadajú zmysel života. Tuto techniku som použila pri klientoch trpiacich na problémy s črevným ochorením. Títo tvrdili, že nevidia zmysel života a jedna tvrdila, že sa nevie z ničoho tešiť. Počas terapie sa ukázala nevôľa vôbec narodiť a práve sem do tohto sveta. Čiže odmietanie seba v tomto svete je pravdepodobné dôsledok už z predchádzajúcich životov.

 

V ďalších prípadoch som zvolila túto techniku z dôvodu presvedčenia, že v prípade keď ide o autoimúnne ochorenie, ktoré vnímam ako som už uviedla podvedomé samopoškodzovanie. V období prenatálneho vývoja, preto mohlo dôjsť k čo i len malému zaváhaniu rodičov v súvislosti s ich narodením, alebo pohlavím a u klientiek sa mohlo spustiť sebapoškodzovanie. Taktiež mohol byť prebraný vzorec správania od rodiča, ktorý mal psychické problémy, alebo sklony k depresiám.

 

 Počas terapie sa ukázal model správania prevzatý od jedného z rodičov a to depresívne stavy, presne pocit zbytočnosti. Ďalej zaváhanie rodičov či ich vzťah je ten správny a teda či voľba počať dieťa, ktoré si pred tým želali je správna. Taktiež neustály pocit únavy a veľa povinnosti matky sa odzrkadlil negatívne na pocite dieťaťa vo význame, že uberá sily a zaťažuje.

          U väčšiny sa však prejavila nevôľa narodiť už skôr ako boli počate. Je teda možné, že toto si spojili so sebou, len preto, že mali na to vytvorené predispozície – karmické záťaže z predchádzajúcich životov. 

 

         Na konci prenatálnej techniky všetky klientky svojich rodičov prijali do srdca s príjemnými pocitmi. 

 

1.1.2.  Vzťahová technika

 

         Prenatálnou technikou si klienti uvedomili vzorce správania, ktoré mu vošli do podvedomia a mal  možnosť prehodnotiť čo s tým, alebo sa ich zbaviť.

 

Vzťahovou technikou sa  načiera do úrovne nevedomia na vzťahovej úrovni. Pod pojmom vzťah rozumieme každú jednu pozornosť dávanú niekam. Ako náhle dávame pozornosť niekam vytvárame vzťah /tok informácii – väzba – vzťah /. Vzťah môžeme nadviazať medzi: bytosťou, javom, vecou a udalosťou.

 

Bytosť

Všetky štruktúry kt. sa sebauvedomili...napr. strom je bytosť, drevo nie je bytosť...

Vec

Sú to všetky štruktúry, ktoré sa nám javia v prítomnosti ako nemenné ...

Udalosť

Štruktúru kde vnímame začiatok, priebeh a koniec (keď začala búrka rozbolela ma hlava a bolela až dokiaľ búrka neskončila)

Jav

V prítomnosti to človek vníma ako vec, alebo štruktúru priebehovú – niečo sa deje – napr. rastie, blyslo sa, bolí ma brucho atď.

 

Túto techniku používame keď iné techniky neposkytujú odpovede na niektoré otázky, ale aj v situácii keď je klient pod liekmi, ktoré ovplyvňujú jeho vybavovanie.  Výsledkom každej vzťahovej techniky je prísť k samotnému počiatku „utrpenia“ uvedomiť čo sa mal klient týmto utrpením naučiť, teda dochádza k pochopeniu na vedomej úrovni, ale aj k výmene fragmentov. Fragment je časť, zlomok, diel, úlomok, alebo kúsok ktorý nám chýba a je v niekom, alebo niečom s kým riešime vzťah. Pri vzťahovej terapii s bytosťou je to časť, ktorá je v nás nejakej inej bytosti napr. partner, a v ňom je naša časť teda náš fragment. Pokiaľ si ho nevymeníme stále sme                v „napätom“ vzťahu a snažíme sa dostať svoje fragmenty späť. V realite môžeme vstupovať stále do sporov, alebo aj bojov pokým sa nevrátia fragmenty na správne miesto. Tým, že sa v regresnej terapii fragmenty vymenia aj s pochopením dochádza k uvoľneniu a nepotrebnosti ďalej byť v rovnakom probléme... toto je už pochopené.. 

 

V tejto technike sa väčšinou dostavajú klienti aj do minulých životov, kde si uvedomujú udalosti v ktorých trpia sami, ale aj udalosti v ktorých takéto utrpenie spôsobujú iným.  V jednotlivých udalostiach väčšinou riešili zlosť voči blízkej osobe, alebo voči sebe samej. Pri klietkach trpiacimi na problémy s črevami  sa opakovalo vzájomné ponižovanie medzi ženou a mužom.

 

Jednotlivé fragmenty, ktoré si počas terapie vymenili :

Dávam - dostávam

Strach – ohrozenie

Ego – bolesť

Žiaľ – porozumenie

Strach - pochopenie

Prázdnota – bolesť

smútok – osamelosť  

Strach – pokoj

Hnev- mier

Pomsta – láska

Sila – strach

Energia – bolesť

Sila – radosť

Pokoj – bolesť

Moju istotu – cudziu istotu

Silu – pokoj

Optimizmus – neistotu

Radosť – smútok

 

         Výmenou fragmentov sa klientom vracajú schopnosti zvládnuť,  alebo prežívať danú vlastnosť. Keď sa vrátil pokoj, vrátila sa schopnosť pokoj prežívať, mať pokoj, zároveň kým ho nemala stále nevedela byť pokojná. Mala cudziu schopnosť zvládať bolesť, ale tato nebola jej vlastná preto s ňou nevedela správne narábať a dostávala sa do situácii, keď príliš riskovala a spôsobovala si bolesť.  Zároveň keď nemala svoju schopnosť zvládnuť smútok, nevedela čo má robiť v situáciách, ktoré vyvolávali tieto pocity a nevedela ich správne prežiť a pochopiť, resp. stráviť.   Namiesto toho dostala cudziu schopnosť pokoj, prinášalo jej pocity apatie a nerovnováhu. V situáciách keď mala prejaviť aktivitu bola apatická a v situáciách keď mala prežiť smútok bola nepokojná. Takéto prežívanie sa na úrovni fyzického zdravia mohlo prejaviť schopnosťou stráviť, vstrebávať, prijímať. 

         Keď si porovnáme fragmenty, tak najčastejšie si klientky s ochorením hrubého a tenkého čreva vymieňali fragmenty – bolesť, strach a pokoj.   

 

1.1.3. Terapia detstvo

Detstvo – trvá od spojenia buniek (počatia) až do vyletenia z hniezda. Vyletenie z hniezda je charakteristické tým, že sme sa vysporiadali s rodičmi a oni nás pustili. 

Detstvo ma 7 fáz:

Prenatálne obdobie

2 čakra , prejavuje sa v komunikácii v materstve , forma stromu, city..

pôrod

Pôrodná trauma – komunikácia s vesmírom s ňou sa stretávame až do vyletenia z hniezda – neustále riešime to iste...

Prvé tri mesiace života

 Podnetový systém otvorený dovonka

Každý pohyb dieťa vníma ako podnet a osvojuje si gesta – fyzické gesta berie za svoje. Čo sa naučí v tomto období to vníma ako vlastne a s tým je schopné vystačiť celý život, t. z. že v ďalšom životnom období sa už toľko neučí... a do 6 rokov sa uzatvára.  

S týmto obdobím súvisí aj 3 čakra – naberá dieťa toľko energie aby ju malo dosť na celý život.   V tomto období je potrebne aby bolo dosť podnetov, ale len v kruhu najbližšej rodiny, matka – kojí a otec – pomenúva a ukazuje... tu si osvojuje a vníma mužský a ženský princíp.    

 

Obdobie do puberty

4 čakra – srdce 12 až 13 rokov- už úplné uzatvorenie prijímania podnetov. Dieťa začína cítiť srdcom a dáva spätnú väzbu (spracováva a reaguje). Tu najviac pracuje s pozornosťou a prejavuje sa tu najsilnejšie tok pozornosti.

Puberta

5 čakra – toto obdobie je o komunikácii

Ak sa človek dokáže vyjadriť aj pozitívne a aj negatívne, svoje pocity, alebo chcenie, uzatvára sa obdobie... Ak v živote je človek dávno za pubertou, ale ak ma problémy s hranicami nemá doriešené toto obdobie. Je o odovzdávaní a nájdení slabého miesta v systéme a prekračovaní hraníc. Pokiaľ ma dieťa priestor a určí si hranice a už nemusí riešiť. Treba viesť s dieťaťom o všetkom rozhovor, ale bez emócií. Keď dieťa prejavuje pocit viny, tak je niekde chyba. Keď sa koná bez emócií, koná sa pre dieťa a keď sa koná s emóciami rodič koná pre seba. 

Dospievanie

6 čakra – zistiť ako to teda je, je potrebná spätná väzba, mala by byť povzbudená dôvera (verím ti, zvládneš to...) Keď človek nepozná svoju cenu, nedocenenie seba nedoriešené obdobie...

Vyletenie z hniezda

Rodič pomáha len keď dieťa o to požiada, obdobie priateľstva medzi rodičom a dieťaťom ...

 

V technike detstvo sa klient vracia do udalosti v ktorých sa cítil rovnako, ako to teraz prežíva. Napr. cítim pocity obmedzenia a bolesti brucha. V tejto technike znova dochádza k prežitiu a znova pochopeniu tráum v detstve, ktoré si klient nedokázal v danom veku spracovať. Výsledkom terapie je , že dôjde prijatiu vlastného dieťaťa a uvoľneniu tráum.  

 

Počas terapie si klientky v detstve uvedomili pocit zrady zo strany rodiča, pocit neustáleho ustupovania- poníženie, manipulácia, strach z trestu od rodiča, pocit osamelosti a vyčerpania, ponižovanie mamy otcom. Prijatie vlastného dieťaťa je veľmi dôležite, lebo prijímame časť seba, teda zmierňuje sa podvedomá potreba sebapoškodzovania súvisiaca s autoimúnným ochorením.

1.1.4. Technika vzťah sám so sebou

 

Technika vzťah sám so sebou vychádza z princípu vzťahovej terapie, ale klient si tu jasnejšie uvedomuje ako si spôsobuje problémy sám. Teda tu má možnosť pochopiť a prijať zodpovednosť sám za seba, svoje prežívanie konanie a v poslednom rade aj za svoje zdravie. No a nakoniec prijatie seba „JA“ také ake je.

 

1.2.              Súhrn uvedomení počas terapii

 

Tu uvádzam niektoré uvedomenia klientov z regresných terapii, je tu vidieť súvislosti s ochorením z duchovnej stránky:

 

Crohnova choroba

-      Všetko sa dá prekonať, len treba chcieť

-      Je potrebné lásku dávať, ale aj prijať , neuzatvárať sa

-      Naučiť sa zvládnuť aj ťažšie situácie a nespôsobovať utrpenie iným

-      Konať dobro a neubližovať, naučiť sa byť spokojná so svojim životom a životom v rodine

-      Byť dosť silná (postihnuté aj tenké črevo)

 

Celiakia

-      Byť silná a byť sebou za každých okolností

-      Je potrebne zhŕňať a rešpektovať aj iné názory a naučiť sa robiť kompromisy bez potláčania vlastného Ja, vnímať aj protichodný názor

-      Spolupatričnosti

-      Naučiť sa rovnováhe

-      Spojenie s ostatnými, zachovanie rovnováhy

-      Naučiť sa byť prospešná pre iných a aj pre seba

-      Prijať iné názory

-      Zmieriť sa so skutočnosťou a s realitou

1.3.              Terapia

 

 Nižšie je popísaný priebeh regresnej hlbinnej terapie. Vykonávanej pri plnom vedomí. Klient si zatvoril oči a sústredil sa na svoje časti osobnosti telo a dušu. Vybraná téma je celiakia.

( T – terapeut, K – klient )

 

T: opíšte ako vyzerá celiakia,

K: je to veľká čiara, hranica,  medzi dušou a telom, jej stred je žlto oranžový ako oheň a  okraje sú výrazne červené a idú do zlatista

T: čo sa na to pozerá, čo s tým súvisí

K: sklamanie ľuďmi

T: čo medzi celiakiou a sklamaním prebieha,  

K: nezáujem akoby si vytvorili nejaké ohraničenie

T: nájdi udalosť keď si ty niekomu toto spôsobovala
K: Je rok 1640, Mám moc, vyššie postavenie, som žena a  mam tri deti. Mám nejaké očakávanie od syna, je potrebné aby sa správal podľa nejakého bontónu, prijal svoju rolu v spoločnosti, ale on ma sklamal. Preto sa uzatváram od všetkých deti.. Nie som s nimi a mam od nich odstup, časom sa vytvára chlad,  snažila som sa to zmeniť, ale odstupom času to nešlo. Deti sa  úplne uzavreli a aj ja. Je tam cítiť chlad.

T: ako to končí  

K: ja som schladla a deti žili svoj život

T: O čom to bolo,

K: o očakávaní,  nepochopení, sklamaní

T: nájdi udalosť keď Vám to niekto spôsoboval,

K: Je rok 1614 , rodičia chceli syna, ale narodila som sa ako dcéra – dievča. Je to bohatšia rodina. Stará sa o mňa pestúnka. Rodičia nemajú žiaden citový vzťah, zobrali sa, lebo to bolo od nich očakávané. Mňa odsunuli, lebo som nebola syn. Je tam chlad. Mám pocit zrady a chcem odísť. Sklamanie , že sa ku mne nesprávali ako k dieťaťu a ja som ich sklamala že nie som syn.

T: o čom to bolo, a ako to súvisí

K: o očakávaní a sklamaní, nedostávam čo by som mala  

T: nájdi udalosť keď to spôsobuješ ty iným,

K: Je rok okolo 400. Som muž žijem v spojitosti s prírodou, akoby som bola lovec. Mám psa, ktorý sa zraní. Bol najlepší pri love. Neviem ho zabiť, ale viem že mi je zbytočný. Som k nemu chladna, lebo mi je už nepotrebný. Cítim smútok od neho, ale aj môj k nemu. Už mi nemôže zabezpečiť dostatočnú potravu a tým ani ja jemu.

T: o čom to bolo

K: o odcudzení

T: ako to súvisí s celiakiou,

K: nemám dostatok živín pre ďalší život

T: koľko je tam ešte udalosti ktoré s tým súvisia,

K: 15

T: poď k úplne prvej udalosti

K: Je tu svetlo, pokoj, mám pocit, že som súčasťou univerza vo svetle. Mám tam dostatok všetkého, som potom oddelená a sklamaná, niečo mi strašne chýba
T: je tam zlom?

K: zlom je v momente oddelenia od univerza

T: postav sa do zlomu a uvedom si čo tá celiakia dáva sklamaniu

K: nejaké ohraničenie,

T: čo dáva sklamanie celiakii

K: sklamanie  dáva očakávanie

T: ako sa tej časti osobnosti  celiakia žije bez  ohraničenia,

K: neviem kde sú hranice, nie sú mi jasné to mi spôsobuje neistotu
T: ako sa žije časti osobnosti sklamanie bez  očakávania

K: neviem čo očakávať  a neviem to spracovať, spôsobuje mi to smutok

T: Vymeň si fragmenty na správne miesto a čo si sa mala tým naučiť?

K: ako prijímať a dávať, ako sa stať súčasťou celku, ale byť aj sama sebou
T: ako vyzerá teraz celiakia

K: je menšia, hranica zmizla a je to len malý útvar s farbami ako predtým

 

         Z poslednej terapie je vidieť súvislosť medzi tenkým črevom a srdcom. Teda problémy s dostatkom živín, ale aj nedostatok lásky, ktorý je popisovaný ako chlad. Nedostatok živín sa prelína s nedostatkom lásky a prijatia v kruhu najbližších. Je tu spojená potrava – živiny s láskou: už mi nezabezpečuje potravu, tak mi je nepotrebný a som k nemu chladná. Silná potreba sa prispôsobiť jasne stanoveným hraniciam  /bontón/ daným spoločnosťou. Ale tiež nesplnenie očakávania: v prvej udalosti syn ma sklamal a v druhej udalosti sklamala som rodičov nie som syn. Srdce je spojené so živlom oheň, ktorý je podvedome opisovaný klientom vo farbách celiakie: „ako veľká čiara, hranica, medzi dušou a telom, jej stred je žlto oranžový  ako oheň a okraje sú výrazne červené do zlatista“. Keď si zoberieme dôsledky ochorenia celiakia na život pacienta, je to už po cely život o obmedzovaní v dôsledku prísnej diéty, čo sa môže zrkadliť v terapii ako stanovené pravidla – „bontónu spoločnosti“. Taktiež „hranica celiakia medzi dušou a telom“ môže podvedome poukazovať na neprekonane hranice podvedomej potreby – chcenia a tým čo sa deje a prejavuje navonok, ale aj o obmedzovaní, ktoré ochorenie spôsobuje.

 

Obsah