Čo je regresná terapia

Regresná terapia je vysoko účinná technika, ktorá tým že sa vrátime do minulých zážitkov a nespracovaných traum v našej minulosti - detstvo, prenatálne obdobie alebo minulé životy umožňuje riešiť problémy v súčastnosti.

Zároveň nám umožňuje spoznávať rôzne duchovné zákonitosti a možnosti duchovného rastu, prípadne posúva hranice nášho poznania. 

 

Regresná terpaia pozitívne ovplyvňuje aj prácu na sebe a osobnostný rast, toto sa dá overiť osobnostnými psychologickými testami, alebo testami IQ, EQ.

 

Spracovanie problémov, nám pomáha lepšie zvládať životnú cestu, ale aj spoznávať samých seba..

 

 

cena za terapiu 55€