Príbehy z praxe

Príbeh 1: Všetci odomňa chú pomoc a nik nepomáha mne 

 Takto zadefinovala klientka svoj problém. 

Pomocou terapie prešla niekoľko udalosti v súčastnosti, keď jej bolo takto ubližované. Dostala sa do situácie v detstve, keď sa správala podobne jej mama. Zároveň toto žiadala od nej. Presne popisovala ako mama pomáhala rodinným príbuzným, aj vzdialeným, susedom a  doma sa jej práca a povinnosti hromadili. Preto úkolovala svoju dceru stále viac a viac a považovala to za samozrejmosť.   Dcera (klientka) si prebrala postoj mamy pomáhať  iným a zaroveň aj s pocitom, že sa pri tom cíti zlé. 

Toto však nebola jediná súvisloť, prečo klientka sa dostávala vo svojom živote do tejto situácie. 

V terapii prešla do predošlého života, kde bola ako otrok. V starobe keď už nevládala žiť, jednoducho ju vyhodili v lese a nechali zožrať zverom....

 Prejdením súvislosti , pochopila že už nemusí nikomu pomáhať a nie je otrokom. 

Terapia ešte pokračovala úplným odznením prenesených modelov správania a pocitov do tohoto života. Končila príjemným pocitom radosti. 

 

  Príbeh 2Vzťah :

Mlada dáma ( ďalej len klient) prišla a prosila o pomoc, nevedela riešiť svoj vzťah s partnerom. Z jednej strany ho nevedela ani opustiť, ale z druhej strany mala pocit, že pri ňom dlhšie ako dva – tri dni nevie obstáť. Neustále pociťovala vo vzťahu napätie, buď vôbec nekomunikovali, alebo sa s partnerom hádali. Len čo povedala k niečomu svoj názor, bola obviňovaná, ale aj sama mala pocity viny i keď si ich nevedela zdôvodniť. Rozobrali sme znova vzťah a rôzne situácie, ktoré popísala nasledovne: “núti ma robiť veci, ktoré necítim, musím sa podriaďovať jeho programu, mam pocit, že mu na mne nezáleží ,.. je mi strašne smutno, beznádejne, plačem“.

 

Terapia:  

Klientka  sa dostala do stavu meditácie so zavretými očami, precítila si pocity, ktoré jej vo vzťahu ubližujú a na základe toho sa vracia stále hlbšie do svojho podvedomia a uvedomuje si udalosti z dospelosti a aj z minulého života. Počas toho si začína uvedomovať súvislosti medzi jednotlivými udalosťami a aj pocity partnera.   Následne popisujem udalosti, ktoré vidí v minulom živote:

Prvá udalosť 

 Klientka ma pocit, že je v období cca 18 str., následne ju vediem udalosťou tak,  aby si uvedomila kto je ona a ako vyzerá jej partner a tiež aký je medzi nimi vzťah.

Klientka: „On je vyššie postavený muž ako ja, som otrok, alebo nevoľník a pre neho akoby niekto nezaujímavý . Som biedny mladý chlapec, som bosý, mám na sebe platené šaty roztrhane špinavé, .cítim sa menejcenný voči nemu – on ma vysoké postavenie a je čistý, uhladený a ani ma neregistruje. .. Idem pre pomoc, alebo s nejakou nádejou, a on ma o mne rozhodnúť. Pohŕda mnou, som vo veľkej núdzi a on mi odmieta pomôcť,  všetky nádeje sú zmarené, lebo som nikto. Nakoniec rozhodol a odvážajú ma na smrť.“

 Klientka si uvedomuje pocit bezmocnosti a poníženia a aj súvislosť s tým ako sa často pri partnerovi cíti.

Druhá udalosť

Ďalšiu udalosť vníma v období cca 17 str. a je nájdená udalosť v ktorej je partner obeťou.

 Klient: „Som povýšenecká žena, mám vlastnú krčmu. On je mladý chudobný chlapec. Chce prácu, ale ja ho ponižujem a zosmiešňujem pred všetkými. Nechcem počuť o ňom nič, ani jeho názor ma nezaujíma. Ja na neho časom zabúdam, ale on toto poníženie nosí celý život v srdci.“

Tu si tiež uvedomuje súvislosť s momentálnou situáciou v partnerstve a vidí tu poníženie partnera a jeho pocit nedostatku lásky.  

Tretia udalosť

Nakoniec si klientka uvedomuje všetky udalosti ako jedno kolo utrpenia v ktorom si navzájom ubližujú s partnerom. Následne si vybavuje  udalosť v ktorej sa to všetko začalo.

Klient: „Som kvet na lúke, je tam veľa iných kvetov, chodia na ne včely aj iný hmyz. On je čmeliak . Chodí z kvetu na kvet a myslím si, že na mňa nemôže sadnúť nik. Konečne rozkvitnem a zrazu si sadne on na mňa. Zarazilo ma to a on nechápe, lebo je to prirodzenosť je tiež prekvapený. Tu nastal zlom keď si na mňa sadol a keď som tak reagovala. Vtedy akoby som mu dala svoju  seba- lásku a on mi dáva jeho teplo. Mne sa bez mojej seba -lásky zle žije, akoby som si neuvedomovala svoju hodnotu a neviem čo mám robiť s jeho teplom.   On sa cíti akoby v chlade , nemilovaný a príliš sa upriamuje na seba, ale cez moju seba- lásku a akoby si nerozumel a nevie sa nájsť.“ 

Terapeut: „Vráťte mu jeho teplo a zoberte si svoju seba-lásku a povedzte mi čo ste sa mali naučiť a pochopiť:“

Klient: „Akceptácie aj iných princípov, uvedomenie si seba samého a svojej vlastnej identity.“

 

Odozva v živote a vo vzťahu klientky :

Klientka: „Reakcia bola okamžitá s partnerom sme sa konečne rozprávali a ja som mala pocit, že akceptuje mňa, ale vie povedať aj svoje názory a pocity. Uvedomujem si tam aj iné problémy, ale tieto ma teraz netrápia.“


Kontakt

PhDr.Milada Ragasová

Generála Milana Rastislava Štefánika 43, Malacky , kraj Bratislava www.milara.sk0902460414,0905520365