PhDr. Milada Ragasová

Už niekoľko rokov sa venujem poradenstvu a práci s ľuďmi.  Praxou som prišla k momentu, keď bežne spôsoby riešenia situácii, alebo problémov nestačili. Vtedy som sa začala zaoberať myšlienkou  regresnej terapie.   Regresnou terapiou sa rozšíril obzor a pohľad na rôzne situácie a klient si tiež spracoval svoje postoje a dokázal lepšie riešiť vzťahy, ale aj iné svoje problémy. 

 

 Iné zameranie : 

 • Vzdelanie  a prax :
 • Univerzita sv. Cyrila a Metóda, Trnava, rigorózne konanie, téma: Poradenstvo a terapie ako forma zlepšenia kvality života seniorov
 • Univerzita  sv. Cyrila a Metóda, Trnava, odbor soc. služby a poradenstvo  (diplomová práca: Kvalita života seniorov vo vybranom kraji)
 •  Pedagogická fakulta Mateja Bela , Banská Bystrica, odbor soc. práca 
 • Odborná príprava mediátora , Akreditovaný kurz MŠ SR -Vzdelávacia agentúra JUDr. Mária Škondejová, B. Bystrica 
 • rekvalifikácia Kouč  akreditované MŠMT ČR, 
 • akreditovaný certifikát participatívne postupy pre lektorov, trénerov a odborných pracovníkov vo vzdelávaní dospelých /tréning trénerov/
 •  akreditovaný certifikát hirudológia - poradenstvo a aplikácia hirudo medicinalis
 •  Kurz syndróm vyhorenia , Sinara, s.r.o. 
 •  Duševné zdravie a zmysluplný život , Bratislava 
 • Arteterapia (umenie - esencia života), Košice Faciltas, n.o.
 • Pripravení pre spotrebiteľské právo, Consumer Law Ready
 • Náročné situácie a nároční klienti v mediácií , JUDr. Mária Škondejová, BB
 • Odborný workshop (Maratón sociálnej rehabilitácie) - reminiscencia, tréning pamäte... 
 • Terapeut energetickej psychológie a EFT (NLP, hypnóza)
 • EFT Optimal ( kvantová energia  s EFT
 • rodinné konštelácie s figúrkami
 •  certifikovaný regresný hlbinný terapeut
 • supervízie pre absolventov poradenských  kurzov a v pomáhajúcich profesiách
 •  reiki I, reiki II, majster reiki
 • manažér salónu krásy 
 •  zamestnanec štátnej správy 
 •  vedúca obchodnej pobočky
 •  diagnostika prístrojom quantum medical
 • predaj bylinných produktov a doplnkov výživy
 • manažérska  funkcia s.r.o.
 •  SZČO v praxi   terapeuta, konzultanta, koučka 
 • poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy,
 • činnosť poradcu v oblasti rozvoja osobnosti a tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov 
 • supervízie pre poradcov - organizačný , podnikateľský poradca, kouč, tréner, lektor, poradenská činnosť v oblasti vzťahov a rozvoja osobnosti
 • numerológia
 • kurzy, výcviky a semináre
 • maľovanie obrazov
 •  poradenstvo a konzultácie pomocou obrazových archetypov a kariet 

 


Kontakt

PhDr.Milada Ragasová

Generála Milana Rastislava Štefánika 43, Malacky , kraj Bratislava www.milara.sk0902460414,0905520365